دانلود فایل


پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) - دانلود فایلدانلود فایل پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه

دانلود فایل پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) مشخصات فایل
عنوان: تبدیل فوریه (Fourier Transform)
محتویات
تبدیل فوریه (Fourier Transform)
Inverse Fouries Transform
Advantage
1D Fourier Transform
2D Fourier Transfrom
اسلاید 1
تبدیل فوریه (Fourier Transform)
•پس ازعبور نور از يك منشور ‍(Prism) يا diffraction grating، نور به اجزا مختلف با فركانس هاي خاص خود (مونوكروماتيك) تجزيه مي شود.• اين امر مشابه تبديل فوريه (FT) است.•مي توان يــك سيگنال يك بعدي را بصورت مجموعه اي از امواج سينوسي (با فركانس و دامنه متفاوت) نشان داد.•هرچه فركانس هاي بيشتري را محاسبه نماييم تخمين فوريه يك سيگنال دقيق تر مي شود و اطلاعات بيشتري درباره شكل اوليه آن بدست مي آيد. اسلاید 2تبدیل فوریه (Fourier Transform)•FT مبتني بر اين واقعيت است كه سيگنال دوره اي (Periodic) شامل بي نهايت سيگنال هاي سينوسي وزن دار با فــركانس هاي متفاوت است. اين فركانس ها عبارتند از فركانس پايه (frequency Fundamental ) و مضارب درست اين فركانس پايه.• در تبديل فوريه، توابع پايه اي هم جهت(orthonormal basis function)، امواج سينوسي با فركانس هاي متفاوت هسنند كه در فضاي بي نهايت تعريف شده اند اسلاید 3تبدیل فوریه (Fourier Transform)•هر يك از ضرايب حاصل در تبديل فوريه توسط ضرب نقطه اي(inner product) تابع ورودي و يكي از توابع پايه اي(basis function) بدست مي آيد.•اين ضرايب، در واقع، درجه شباهت بين تابع ورودي و تابع پايه اي مورد نظر را نشان مي دهد.•اگر دو تابع پايه اي بر هم عمود (orthogonal) باشند، حاصل ضرب نقطه اي آنها صفر و لذا نشان مي دهد كه آن دو با هم شبيه نيستند.• بنابراين اگر سيگنال يا تصوير ورودي از اجزايي تشكيل شده باشد كه يك يا چند تابع پايه اي داشته باشد، سپس آن يك يا چند ضريب بزرگ و ديگر ضرايب كوچك هستند. اسلاید 4Inverse Fouries Transform•در تبديل معكوس، سيگنال يا تصوير اوليه توسط مجموع توابع پايه اي (در فركانس هاي مختلف) كه تحت تاثير وزن ضرايب تبديل قرار گرفته اند، بازسازي مي شود.••بنابراين اگر يك سيگنال يا تصوير از اجزائي شبيه به تعداد معدودي از توابع پايه اي تشكيل شده باشد، بسياري از عبارات موجود در اين جمع (ضرايب تبديل) حذف شده و فقط تعدادي از اين ضرايب تبديل، تقويت اجزايي از تصوير را كه شبيه به توابع مربوطه پايه اي است انجام داده و تصوير را مي سازند.و . . . .

پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه


Fourier Transform


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)پاورپوینت ...

پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform) ... پاورپوینت تبدیل فوریه ... پاورپوینت درمورد پاک کننده ...

دانلود پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform ...

پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) آماده چیست پایان نامه درمان شناختی رفتاری دانلود ...

دانلود فایل پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform)

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تبدیل فوریه (Fourier Transform)پس ازعبور نور از يك منشور ‍(Prism) يا diffraction grating، نور به اجزا مختلف با فركانس هاي خاص خود (مونوكروماتيك) تجزيه مي شود.

دانلود پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform ...

پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) آماده چیست پایان نامه درمان شناختی رفتاری دانلود ...

پاورپوینت تبدیل فوریه (Fourier Transform) | تاپ درس ...

پاورپوینت تبدیل فوریه ( Fourier Transform ) فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۱ تبدیل فوریه (Fourier Transform) پس ازعبور نور از یک منشور ‍(Prism) یا diffraction grating ، نور به اجزا مختلف با فرکانس های خاص خود (مونوکروماتیک) تجزیه می شود .

دانلود پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform ...

پاورپوینت در مورد تبدیل فوریه (Fourier Transform) آماده چیست پایان نامه درمان شناختی رفتاری دانلود ...

تحقیق در مورد شاهدان اعمال

تحقیق در مورد سوارکاری 10 ص

روش حریصانه (greedy)

پاورپوینت درس ششم پیام های آسمانی هفتم ( اسوه فداکاری و عدالت)

مقاله. آنتی بيوتيکها

بازاريابي گوشت طيور

دانلود پاورپوینت عاشورا

تحقیق در مورد جامعه پذیری 6ص

گزارش کارورزی حسابداری در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

راهنمای مقیاس انگیزه ورزش(SMS-28)