دانلود فایل


دانلود تحقیق تعهد سازماني - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مستقیم فایل

دانلود فایل دانلود تحقیق تعهد سازماني فرمت: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 53
همراه با رفرنس نویسی داخل متن و پاورقی
منابع کامل
تعهد سازماني[1]
آيا شما هرگز بعضي از افراد را شناخته ايد که کارشان را دوست دارند ولي از سازماني که در آن کار ميکنند متنفر هستند و يابرعکس .اگر شما با افرادي از هر دونوع مواجه شده ايد مسلماً از اين حقيقت آگاه مي شويد که احساس مثبت و منفي درباره شغل تنها قسمتي از کل ديدگاه يک فرد نسبت به کارش مي باشد و علاوه بر آن يک شخص احساس مثبت يا منفي نسبت به کل سازمان نيز خواهد داشت .
به چنين نگرشي معمولاً تعهد سازماني مي گويند و منعکس کننده اين است که تا چه حدي يک فرد با سازمانش شناخته مي شود و بهآن تعلق دارد به عبارت ديگر حالتي که فرد شغل خاصي را در سازمان به خود نسبت دهد سازمان را معرف خود مي داند .(رابينز ، 1375، 285)
در ارتباط با تعهد سازماني مطالعات گسترده اي صورت گرفته است که عمده نتايجي که مي توان از آن استنتاج نمود اين است که :

  1. ميل قوي به ماندن در عضويت يک سازمان
  2. تمايل به تلاش زياد براي سازمان
  3. ايمان قطعي و پذيرش ارزشها و اهداف سازمان
به عبارت ديگر تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان است و يک فرايند مستمر مي باشد که از طريق آن اعضاي سازمان علاقه شان را به سازمان موفقيت و کارايي پيوسته آن نشان
مي دهند .(مقيمي ، 1377 ،391)


تعاريف و مفاهيم تعهدسازماني
مفهوم تعهد سازماني براي اولين بار توسط وايت مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و سپس به وسيله بسياري از محققان از جمله پورتر ، موداي ، استيرز ، آلن و مي ير ، بيکر توسعه داده شد. (Demiray&Curabay,2008,39)
تعهد به افراد قدرت مي دهد و رفتارهايشان را باتوجه به شرايط مختلف تثبيت مي کند لذا مي توان گفت که تعهد سبب نوعي وابستگي اجتماعي و رواني افراد به بعضي اشخاص و يا اشيا در زندگي اجتماعي مي شود (Liou,2008,118)
در فرهنگ لغت وبستر کلمه Commit و يا Commitment به وفاي به عهد به چيزي و يا فردي معني شده اشت .تعهد تمايل بکارگيري تلاش قابل توجهي را براي بهبود سازمان و پذيرش ارزشها و اهداف آن ايجاد کرده (اينگرسول و همکاران ، 2000) و براساس نظريات انگل و پري[2] (1983) و همچنين ماتاز [3] (1988)تحت تاثير عوامل فردي و سازماني واقع مي شود.
براساس نظريه کليپ تعهد سازماني مبين رفتار افراد در جهت ارزشها و اهداف سازمان بر اساس انتظارات هنچاري و قانوني سازمانها از اعضايشان مي باشد. (Demiray&Curabay,2008,140)
وينر[4] (1982) معتقد است تعهد سازماني باعث مي شود که يک شخص جهت کمال سازمانش پافشاري فداکاري نموده و بيانگر نوعي شيفتگي و تمايل افراد به سازمان مي باشد. (Liou,2008,118)
تعهد سازماني عبارت است از نوعي نگرش که در آينده زندگي کاري و کيفيت ارتباط بين يک کارمند و يک سازمان تاثير مي گذارد (Vakola & Nikolaou,2005,168)
به نظر رابينز[5] تعهد سازماني عبارت است از حالتي که فرد به واسطه عضويت درآن سازمان خود را معرفي نمايد و آرزو کند در عضويت آن سازمان باقي بماند . به عبارت ديگر تعهد سازماني يک نگرش درباره وفاداري کارکنان به سازمان و يک فرايند مستمر است که به واسطه مشارکت افراد در تصميمات سازماني ، توجه افراد به سازمان و موفقيت و رفاه سازمان را مي رساند .
تعهد سازماني عبارت است از ارتباط قوي بين يک شخص با يک سازمان منحصر به فرد جهت شناسايي خود. (Mowday & Steers & Porter ,1979,224)
شلدون [6]تعهد سازماني را چنين تعريف مي کند :" نگرش يا جهت گيري که هويت فرد را به سازمان مرتبط و يا وابسته مي کند ." (ساروقي ، 1375 ، 66-65).
گريفين [7] (1999) تعهد سازماني را ديدگاهي دانسته که ميزان تطابق و تعلق فرد را به سازمان منعکس مي کند .(پازارگادي و جهانگير ، 1385 ، 5).
با مروري بر تعاريف ارائه شده ، مشاهده مي شود که اکثر قريب به اتفاق انديشمندان بر تعهد به عنوان نوعي نگرش و رفتار که ناشي از تعلق خاطر و وابستگي و وفاداري با سازمان مي باشد نام برده اند ، لذا مي توان گفت تعلق سازماني نوعي نگرش و رفتار بوده که شخص با انجام آن سعي مي کند ضمن انتساب خود به سازمان خاص ، به عنوان عضوي وفادار تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف آن سازمان به کار گيرد .

اهميت تعهد سازماني
اهميت و ضرورت پرداختن يک سازمان به تعهد سازماني و افزايش سطح اين تعهد را مي توان در موارد زير خلاصه نمود : (Steers & Porter ,1983,290)
بايد توجه داشت که تعهد سازماني يک مفهوم جديد بوده و به طور کلي با وابستگي و رضايت شغلي تفاوت دارد .براي مثال پرستاران ممکن است کاري را که انجام مي دهند دوست داشته باشند ولي از بيمارستاني که درآن کار مي کنند ناراضي باشند که درآن صورت آنها شغل هاي مشابهي را در محيط هاي مشابه ديگر جستجو خواهند کرد يا بالعکس پيشخدمت هاي رستورانها ممکن است ، احساس مثبتي از محيط کارخود داشته باشند ، اما از انتظار کشيدن در سرميزها يا به طور کلي همان شغلشان متنفر باشند.
ضمناً همانطور که تحقيقات نشان داده است ، تعهد سازماني با پيامدهايي از قبيل رضايت شغلي، حضور، رفتارسازماني فرا اجتماعي و عملکرد شغلي رابطه مثبت و با تمايل به ترک شغل رابطه منفي دارد . (فرهنگي و حسين زاده ، 1384 ، 14).
درک و ارتقا تعهد سازماني مي تواند به عنوان عامل اصلي و ضروري در راستاي بالابردن ميزان کارايي و اثربخشي به کار گرفته شود (Griffin & Hepburn ,2005,612)

[1] Commitment
[2] Angel & Perry
[3] Mottaz
[4] Weiner
[5] Rabinz
[6] Sheldon
[7] Greffin


دانلود تحقیق تعهد سازمانی


تحقیق تعهد سازمانی


تعهد سازمانی


تعهد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان ترجمه مقاله بهبود رضایتمندی شغلی و تعهد ...

دانلود رایگان ... اثر ارتباطات سازماني روي رضايت شغلي و تعهد سازماني در مورد ...

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه سبك های مدیریتی مدیران با ...

دانلود مقاله و تحقیق رایگان. سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

اجرای پروژه های صنعتی و معدنی - شركت مهندسی فكور صنعت تهران

شركت مهندسی فكور صنعت تهران در زمینه اجرای پروژه های معدنی و صنعتی فعالیت می نماید.

موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی - گروه تحقیقاتی طلوع

در این بخش قصد داریم به ارائه لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه مدیریت ...

دانلود پایان نامه :بررسی رابطه سبك های مدیریتی مدیران با ...

دانلود مقاله و تحقیق رایگان. سایت مرجع دانلود منابع علمی پروژه تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

پاورپوینت تعهد سازمانی - mihanvideo.com

پاورپوینت تعهد سازمانی.برای دانلود فایل بر ... پیشینه تحقیق خارجی در مورد تعهد ...

محصول دانلود مقاله تعهد سازمانی 65 ص

(تعهد سازمانی 65 ص) مقاله حاضر با عنوان (تعهد سازمانی 65 ص) میباشد.

پرسشنامه های علمی - پژوهشی

پرسشنامه های علمی - پژوهشی - روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود مقاله : ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و ...

در واقع با تعهد سازمانی می توان متغیرهای مربوط به کار را از قبیل مقدار فروش، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی پیش بینی نمود.

دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی

دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی. دانلود تحقیق در مورد تعهد ...

دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی - خانه ISI ایران

دانلود مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات,دانلود رایگان ...

دانلود فایل کارآموزی قالبسازی، طراحی درب های پلاستیکی، قالبسازی کیهان، شهرک وردآورد.

تحقیق در مورد هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

تحقیق در مورد مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها (مديريت طرح‌هاي توسعه) 20 ص

تحقیق در مورد ساده انديشي در مورد فراگرد توسعه متاسفانه امروزه به صورت پار

دانلود پاورپوینت چگونه اختلال هاي ژنتيكي موروثي مي شوند. - 8 اسلایدپاورپوینت HIV,AIDS

مطالعه تطبیقی الگوی رهبری اسلامی در آموزههای دینی و سبکهای رهبری در مکاتب غربی

آموزش كارهاي پژوهشي

تحقیق در مورد مكاتب سياسي 13 ص